Podstawowe zasady funkcjonowania oraz polityka programu Erasmus (strategia ogólna) - Uniwersytet OpolskiPodstawowe zasady funkcjonowania oraz polityka programu Erasmus (strategia ogólna) - Uniwersytet Opolski


Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)