Rekrutacja 2016/2017
Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu wewnętrznej rekrutacji pracowników wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

Uprzejmie prosimy o złożenie list rankingowych w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności (wnioskowana liczba dni i orientacyjna data mobilności) oraz kraju docelowego do 30 czerwca 2016 r.

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania:
       • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w             ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+; pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej             kolejności
       • prosimy na ten moment o nie planowanie podwójnej mobilności tej samej osoby w roku w roku               akademickim 2016-2017

W tym roku prosilibyśmy o dostarczenie list rankingowych razem z wnioskami wyjazdowymi pracowników.

Jedynie nominacje przedłożone wraz z wnioskami wyjazdowymi podpisanymi przez uczestnika mobilności i bezpośredniego przełożonego będą brane pod uwagę.

Uaktualnione formularze wniosków wyjazdowych dostępne są na stronie http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=73&lang=pl&m=1

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne dostępne są pod adresem
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Komunikat_NA_04-2014_Stawki-wsparcie-indywidualne-Szkolnictwo-wyzsze.pdf

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży).

Organizacją przyjmującą musi być:
- instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego
- każda publiczna lub prywatna organizacja kraju uczestniczącego w programie prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do skorzystania z w/w oferty. Zainteresowanie prosimy zgłaszać u Koordynatorów Programu Erasmus+ poszczególnych jednostek bądź u osób przełożonych, które mogą dostarczyć listę rankingową do naszego biura.Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)