2017-2019



Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów na studia

Wykaz krajów i uczelni partnerskich - pracownicy

Wykaz krajów i uczelni partnerskich - studenci






Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)