Wzory dokumentówMobilność studentów 

 1. Wniosek wyjazdowy 2017-2019

2. Porozumienie o programie studiów - Learning agreement 

3. Oświadczenie o możliwości dofinansowania ze środków prywatnych

4. Wskazówki do porozumienia o programie studiów PL

Guidelines to Learning agreement - ENG


 

Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

1Wniosek wyjazdowy 2017-2019


2. Indywiadualny program nauczania 2017-2019


3. Oświadczenie o możliwości dofinansowania ze środków prywatnych


Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu2. Indywidualny program szkolenia 2017-2019


3. Oświadczenie o możliwości dofinansowania ze środków prywatnych


Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)