Wzory dokumentówMobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

1. Wniosek wyjazdowy 2017-20192. Indywiadualny program nauczania 2017-20193. Oświadczenie o możliwości dofinansowania ze środków prywatnychMobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu2. Indywidualny program szkolenia 2017-2019


3. Oświadczenie o możliwości dofinansowania ze środków prywatnych


Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)