Contact



Erasmus Office at University of Opole
PL OPOLE01



mgr Aleksandra Schwierz - Institutional Erasmus+ Coordinator
e-mail: aleksandra.schwierz@uni.opole.pl

Erasmus Officers:
mgr Halina Palmer-Piestrak
mgr Karolina Młotek
mgr Magdalena Rudy
mgr Mohammad Murtaza Kohistani
e-mail: erasmus@uni.opole.pl


Address: 11a Kopernika Sq., room 31, 45-040 Opole, Poland 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)


Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)