ContactErasmus Office at University of Opole
PL OPOLE01

Institutional Factsheet


mgr Aleksandra Schwierz - Institutional Erasmus+ Coordinator
e-mail:
erasmus@uni.opole.pl


Erasmus Officers:
Mrs. Halina Palmer-Piestrak, MA
Mrs. Karolina Młotek, MA
Ms. Magdalena Rudy, MA
Ms. Daria Gogol
Mr. Mohammad Murtaza Kohistani, MA
e-mail: erasmus@uni.opole.pl


Address: 11a Kopernika Sq., room 31, 45-040 Opole, Poland 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)


Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)