Kontakt



Zespół Biura Programu Erasmus+

mgr Aleksandra Schwierz - Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
e-mail:
erasmus@uni.opole.pl

mgr Halina Palmer-Piestrak
mgr Magdalena Rudy
mgr Karolina Młotek
Daria Gogol
mgr Mohammad Murtaza Kohistani

e-mail: erasmus@uni.opole.pl


Address: 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11a, room 31
tel./ fax:+48 77 54 15 975 (int. 5975)


Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)