Koordynatorzy/Coordinators
Jednostka UO/

University Unit

Koordynator/

Coordinator

e-mail

 

Instytut Filologii Angielskiej

Institute of English

 

 

dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

 

epiech@uni.opole.pl

ela@uni.opole.pl

 

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Institute of Polish Language and Cultural Studies

 

 

 

dr Agata Strządała

 

 

astrzadala@uni.opole.pl 

 

Instytut Slawistyki

Institute of Slavonic Studies

 

 

dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO

dr Joanna Skolik

 

 

jczaplinska@uni.opole.pl

 

jskolik@uni.opole.pl 

 

Instytut Filologii Germańskiej

Institute of German Philology

 

 

dr Jarosław Bogacki

 

jaroslaw.bogacki@uni.opole.pl

 

Katedra Kultury i Języka Francuskiego

Department of French Language and Culture

 

 

 

dr hab. Anna Ledwina, prof.UO

 

 

aledwina@uni.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczny

Faculty of Economics

 

dr Wojciech Goleński

 

wgolenski@uni.opole.pl 

 

Wydział Teologiczny

Faculty of Theology

 

 

ks. dr hab. Dariusz Krok 


 

dkrok@uni.opole.pl


 

Wydział Chemii

Faculty of Chemistry

 

 

dr hab. Jacek Lipok, prof. UO

 

jacek.lipok@uni.opole.pl

 

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science

 

 

dr Małgorzata Kruszelnicka

 

 

 

mkruszelnicka@math.uni.opole.pl

 

Wydział Sztuki

Faculty of Arts

 

 

dr hab. Magdalena Hlawacz

 

mhlawacz@uni.opole.pl

 

Instytut Filozofii

Institute of Philosophy

 

 

dr hab. Krzysztof Skowroński

 

skris65@gmail.com

 

Instytut Socjologii

Institute of Sociology

 

 

dr Michał Wanke

 

michal.wanke@uni.opole.pl

 

Instytut Politologii

Institute of Political Science

 

 

dr Joanna Kulska

 

 

jkulska@uni.opole.pl

 

Instytut Historii

Institute of History

 

 

dr Magdalena Przysiężna-Pizarska

 

magdalenapp11@wp.pl

 

Instytut Nauk Pedagogicznych

Institute of Pedagogical Sciences

 

 

dr Przemysław Kaniok

 

kaniokp@uni.opole.pl

 

Instytut Studiów Edukacyjnych

Institute of Educational Studies

 

dr Mariusz Garbiec

 

mgarbiec@uni.opole.pl

 

Instytut Psychologii

Institute of Psychology

 

dr Małgorzata Szarzyńska

 

mszarz@uni.opole.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

Faculty of Law and Administration

 

dr Jacek Srokosz

 

jsrokosz@uni.opole.pl

 

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

Department of Land Protection

 

dr Tomasz Ciesielczuk

 

tciesielczuk@uni.opole.pl

 

Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Department of Biotechnology and Molecular Biology

 

 

 

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

 

 

ewamoli@uni.opole.pl

 

Katedra Biosystematyki

Department of Biosystematics

 

dr hab. Sławomir Mitrus

 

slawomir.mitrus@uni.opole.pl

 

Katedra Inżynierii Procesowej

Department of Process Engineering

 

dr hab. Fabian Andruszkiewicz

 

fabianandruszkiewicz@o2.plBiuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)