Formularze dla studentówFormularze dla studentów wyjeżdżających na studia 


Wniosek wyjazdowy/Application form

Learning Agreement

Przykładowa umowa między Studentem a Uczelnią

Oświadczenie dot. formy wypłaty stypendium/Statement about the form of grant payment

Oświadczenie dot. zaliczenia semestru/Statement about the completed period of studies

Oświadczenie dot. samodofinansowania/Co-financing statement


Oświadczenie o poprzednich wyjazdach w ramach Programu Erasmus+ PL


Statement about the previous mobilities within the framework of Erasmus+ Programme ENGBiuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)