Wyjazdy na praktykęPoniżej znajdują się strony, które zawierają informacje przydatne dla studentów planujących wyjazdy na praktykę w ramach Programu Erasmus+


Erasmus+ placement offers

https://erasmusintern.org/Oferty praktyk zagranicznych od partnerskich uczelniErasmus Student Work placement offer in Slovakia from the University of Žilina, Faculty of Humanities, Slovakia.  Stawki Stypendium

Giełda Informacji Studentów Erasmusa

(informacje od studentów, którzy uczestniczyli w Programie)
Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)