Formularze dla nauczycieli akademickich1Wniosek-wyjazdowy-STA-2015-2016.doc

2. Indywidualny program nauczania - podczas pobytu zagranicą (2015/2016)

3. Umowa Międzyinstytucjonalna (Bilateral Agreement)


Rok akademicki 2016/2017

1. Wniosek-wyjazdowy-STA-2016-2017.doc

2. Indywidualny program nauczania - podczas pobytu zagranicą 2016-2017


Rok akademicki 2017/2018

1. Wniosek-wyjazdowy-STA-2017-2018.doc

2. Indywidualny program nauczania - podczas pobytu zagranicą 2017-2018

3. Aktualny wzór umowy międzyinstytucjonalnej (Bilateral Agreement)

Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)