FAQ - Frequently Asked Questions  • Do jakich uczelni mogę wyjechać?

W zakładce uczelnie zagraniczne znajduje się aktualna lista umów bilateralnych, z podziałem na Jednostki UO. Dzięki temu wystarczy tylko wybrać wydział, na którym się studiuje i odnaleźć Instytut/Katedrę, aby zobaczyć jaka oferta jest dostępna dla studentów z Twojej jednostki. Jeśli nie znalazłeś swojego Instytutu - skontaktuj się z nami. 

  • Gdzie znajdę informację dot. okresu pobytu na uczelni przyjmującej?

Należy skontaktować się z uczelnią przyjmującą (mail, telefon). Ponadto, bardzo często takie informacje są publikowane na stronach uczelni – linki do stron znajdują się w sekcji uczelnie zagraniczne

  • Kto wysyła dokumenty do uczelni przyjmującej?

Zakwalifikowani do wyjazdu studenci samodzielnie przygotowują dokumenty aplikacyjne - warto skonsultować się z uczelnią przyjmującą w celu ustaleniu co należy nadesłać, zbierają podpisy, a następnie wysyłają (ważne! dokumenty wysyłamy ZAWSZE pocztą poleconą lub kurierem). Warto sprawdzić również czy dokumenty dotarły (po upływie ok. 2 tygodni od dnia wysłania).

  • W jakim terminie muszę wysłać aplikację?

Każda uczelnia ma nieco inne wymagania i terminy nadsyłania dokumentów - dlatego informacji w tym zakresie należy szukać na stronach internetowych uczelni przyjmujących lub kontaktować się z osobami wyznaczonymi na tych uczelniach.Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)