Stawki stypendium Stawki miesięczne stypendium są uzależnione od kraju docelowego. 
W roku 2014/2015 zostały ustalone na poziomie:

  przy wyjazdach do krajów z I grupy: Austria, Francja, Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Irlandia,

Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

600 EUR /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z II grupy: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,

Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500 EUR /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z III grupy: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400 EUR /miesiąc.Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)