AktualnościREKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję o przeprowadzeniu dwóch spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji oraz realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz Programu Erasmus+ - PO WER.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21.03.2017 (wtorek), godz. 10:30 w Auli Błękitnej , natomiast drugie spotkanie będzie miało miejsce w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego dnia 23.03.2017(czwartek), godz. 13:00.

Termin zakończenia rekrutacji ustalony został na dzień 05.04.2017.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji wydziałowej dostępnych u koordynatorów Programu Erasmus+.W związku ze Świętem Uniwersytetu Opolskiego

w dniu 10 marca (piątek)

Biuro Erasmus+ będzie czynne do  godz. 14:00POZNAJ NASZYCH ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW!


We wtorek, 14 lutego o godzinie 15.00, w Auli Błękitnej Collegium Maius, odbędzie się oficjalnie powitanie studentów przyjeżdżających na Uniwersytet Opolski w ramach wymiany zagranicznej. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu osoby zainteresowane nawiązywaniem współpracy z organizacją Buddy Mentors Programme, która zajmuje się udzielaniem pomocy zagranicznym studentom na UO. Czekamy na Was!

Jeśli nie możesz być z nami w poniedziałek, zapraszamy na kolejne spotkania, wyjścia i imprezy integracyjne. Napisz do nas! Koordynatorem organizacji jest Michał Wanke z Instytutu Socjologii, michal.wanke@uni.opole.pl


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację dla studenta II stopnia Instytutu Politologii UO (dziedzina naukowa: Political sciences and civics) wykazującego zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2016-2017 do Uniwersytetu Czarnogóry. Protokół z prac trzyosobowej komisji powinien trafić do biura do 28 listopada 2016 r. W sprawie wewnętrznego terminu składania dokumentów wskazanych poniżej, proszę kontaktować się z p. dr. Bartoszem Czepilem (bczepil@uni.opole.pl).

Wniosek wyjazdowy (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl),
Zaświadczenie o średniej ze studiów i innych osiągnięć naukowych,
Potwierdzenie znajomości właściwego dla instytucji przyjmującej języka obcego (min. poziom B2 z języka angielskiego); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO bądź inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie,
Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)
Inne sprecyzowane przez danego Koordynatora (np. opinia opiekuna/pracownika naukowego).


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy studentów na studia jak i na praktyki w ramach Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER  w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie się do koordynatora wydziałowego/instytutowego.

Termin nadsyłania nominacji przez koordynatorów do naszego biura upływa 21.10.2016, dlatego proszę mieć na uwadze aby zgłosić się do koordynatorów w odpowiednio wcześniejszym terminie.REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 2016/2017


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu wewnętrznej rekrutacji pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celu udziału w szkoleniu wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. 

Więcej informacji w zakładce Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=122&lang=pl&m=1


Więcej informacji w zakładce Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu: 
Szanowni Państwo,

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, iż każda nominowana osoba do wyjazdu na studia bądź praktykę otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.


Szanowni Państwo,

W dniach 30-31.05.2016 pracownicy biura zajmujący się Programem Erasmus+ będą nieobecni w pracy. Wszelkie pilne sprawy proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: erasmus@uni.opole.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję o przeprowadzeniu dwóch spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji oraz realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 08.03.2016 (wtorek), godz. 12:30 w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, natomiast drugie spotkanie będzie miało miejsce w Auli Błękitnej dnia 09.03.2016 (środa), godz. 12:00.

Termin zakończenia rekrutacji ustalony został na dzień 31.03.2016.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji wydziałowej dostępnych u koordynatorów Programu Erasmus+.


Uprzejmie informujemy, iż osoby, które do 12.11.2015 u koordynatorów wydziałowych zgłosiły chęć wyjazdu na studia zagraniczne w semestrze letnim 2015/2016, zostały zakwalifikowane do odbycia takiego wyjazdu.

Jeżeli pozostał ktoś, kto nie zdążył zgłosić swojej kandydatury, a jest zainteresowany wyjazdem na studia bądź na praktykę to zapraszamy do indywidualnego kontaktu z naszym biurem.


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na dostępne w dalszym ciągu po przeprowadzeniu pierwszej rekrutacji środki na realizację wyjazdów pracowników dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015-2016, Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza Koordynatorów Programu Erasmus+ do przeprowadzenia dodatkowej wewnętrznej rekrutacji i złożenia list rankingowych w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności i kraju docelowego do 16 listopada 2015 r. Sugerujemy, by planowana długość pobytu nie przekraczała 5 dni (z finansowaniem Erasmus+). Pobyt dłuższy będzie rzecz jasna możliwy jednak bez dofinansowania.

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania:

  • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+
  • następnie, prosimy uwzględnić osoby, które nie odbyły/zaplanowały mobilności w roku akademickim 2015-2016
  • pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej kolejności

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). Podstawą wyjazdów nauczycieli akademickich są aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne (Inter-institutional agreements) oraz zrealizowanie na uniwersytecie partnerskim co najmniej 8 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym okresie. 

Szczegóły u Koordynatorów poszczególnych jednostek UO.


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Bardzo proszę osoby zainteresowane o zgłoszenie się do koordynatora wydziałowego/instytutowego.

Termin nadsyłania nominacji przez koordynatorów do naszego biura upływa 12.11.2015, dlatego proszę mieć na uwadze aby zgłosić się do koordynatorów w odpowiednio wcześniejszym terminie.


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ na praktyki.

Obecnie dysponujemy środkami, pozwalającymi nam na realizację 5 dodatkowych wyjazdów. 

Finansowanie obejmie maksymalnie 90 dni praktyki, przy czym należy pamiętać, że 60 dni to minimalny okres trwania praktyki.

Jednocześnie informujemy, że praktyki muszą się zakończyć najpóźniej 30.04.2016.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu e-mailowego, telefonicznego bądź osobistego w naszym biurze. Warunkiem zarezerwowania miejsca na wyjazd jest dostarczenie do nas wniosku wyjazdowego z wymaganymi podpisami oraz potwierdzenia (drogą e-mailową) z instytucji przyjmującej informującego o chęci przyjęcia Państwa na praktykę we wskazanym okresie.

Jednocześnie informuję, iż dodatkowa rekrutacja na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 rozpocznie się w ciągu najbliższego tygodnia.

A zatem serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Pamiętajcie, iż w tej rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń!Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza Państwa do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji pracowników dydaktycznych wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w nadchodzącym roku akademickim 2015/2016. Czekamy na listy rankingowe Koordynatorów Programu Erasmus+ UO do 15 września 2015 r.

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Podstawą wyjazdów nauczycieli akademickich są aktualne umowy międzyinstytucjonalne (Inter-institutional agreements) oraz zrealizowanie na uniwersytecie partnerskim co najmniej 8 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.

Sugerujemy, by planowana długość pobytu nie przekraczała 5 dni (z finansowaniem Erasmus+). Pobyt dłuższy możliwy będzie bez dofinansowania.

Szczegóły u Koordynatorów poszczególnych jednostek UO.


UWAGA!!!

Z przyjemnością informujemy iż końcowy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ został zakończony.

Wszyscy uczestnicy, którzy do dnia dzisiejszego (03.06.2015) złożyli u nas w biurze podpisany wniosek wyjazdowy zostali zakwalifikowani na wyjazd. 

W przypadku osób wyjeżdżających na studia, wiążące są daty z wniosków oraz kraj, który Państwo wybrali. 

Przyznane środki obejmują tylko jeden semestr (osoby, które we wniosku nie wpisały konkretnych dat a zaznaczyły tylko semestr, w którym planują wyjechać otrzymają dofinansowanie maksymalnie na okres 5 miesięcy). W przypadku osób wnioskujących o drugi semestr, odbędzie się on z tak zwanym "grantem zerowym".

W przypadku osób starających się o praktyki w celu zrealizowania wszystkich wniosków uśredniliśmy kwotę wypłacanego stypendium i będzie ona pokrywała 3 miesiące mobilności.

Osoby, które zaznaczyły we wniosku, iż pobierają stypendium socjalne na naszym uniwersytecie otrzymają dodatkowo 200€ do każdego miesiąca (nie dotyczy wyjazdów na praktyki).

Jednocześnie informujemy iż wyjazdy w ramach programu Erasmus nie mogą przekroczyć 12 miesięcy w danym cyklu studiów dlatego też bardzo proszę o uważne planowanie wyjazdu.

Bardzo prosimy osoby, które nie mają uzupełnionych dat, uniwersytetu przyjmującego bądź któregoś z podpisów o niezwłoczne dostarczenie kompletnego wniosku.

Życzymy udanego wyjazdu!


Dla zainteresowanych wyjazdem na praktykę w roku akademickim 2015/16 poniżej umieszczam propozycję z Uniwersytetu we Francji:

University of Burgundy - Erasmus+ placement offer


UWAGA!!!

Biuro ds Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację na praktyki w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015.

Warunkiem zarezerwowania miejsca na praktyki jest dostarczenie do naszego biura kompletnego wniosku wyjazdowego wraz z e-mailowym potwierdzeniem instytucji przyjmującej, precyzującym okres odbycia przez Państwa planowanej mobilności.

Należy także pamiętać, iż minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące natomiast ostatecznym terminem zakończenia praktyki są ostatnie dni września.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego biura!!!


Zdjęcia z wycieczki do Juraparku w Krasiejowie naszych studentów z Programu Erasmus+


Wszystkich Państwa, którzy pomyślnie przeszli I etap rekrutacji (rekrutacja wydziałowa) na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ informujemy, iż nasze biuro ustaliło termin składania wniosków wyjazdowych na 25 maja 2015. Wnioski powinny być kompletne włącznie z wpisaniem kraju i uniwersytetu, do którego chcecie się Państwo udać, z datami wyjazdu oraz Państwa aktualnym adresem e-mail. Wnioski powinny zawierać także komplet podpisów.

Jednocześnie informujemy, iż nie złożenie wniosku w podanym terminie wiąże się z automatycznym przeniesieniem osoby na listę rezerwową.

Dodatkowo wszystkich zainteresowanych wyjazdem prosimy o sprawdzenie na uczelni przyjmującej do kiedy należy złożyć dokumenty aplikacyjne. Jeżeli termin mija w najbliższym czasie, prosimy o rozpoczęcie procedury aplikacyjnej natomiast jeśli ten termin jest terminem czerwcowym lub lipcowym to proszę o wstrzymanie się i czekanie na ogłoszenie wyników końcowych.

Informacja na temat przyznania dofinansowania pojawi się na początku czerwca.Zdjęcia ze spotkania Informacyjnego dotyczącego wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

Zdjęcia z oprowadzania po Opolu naszych nowych studentów z Programu Erasmus+

Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)