Aktualności
KOMUNIKAT:

----------------------------------
GODZINY OTWARCIA BIURA ERASMUS+
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 12:00-13:30

W pozostałych godzinach ewentualną dokumentację prosimy zostawiać w biurze podawczym (pokój 07).

------------------------------------

ANNAUCMENT
ERASMUS+ OFFICE OPEN HOURS

MONDAY - FRIDAY 12:00 P.M - 13:30 P.M.

During different hours, please leave the documents in our internal post office (room 07).


--------------------------------------

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW 

W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Państwo, 

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza Państwa do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji pracowników dydaktycznych wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018-2019

Uprzejmie prosimy o złożenie list rankingowych w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności (wnioskowana liczba dni i orientacyjna data mobilności) oraz kraju docelowego do 25 czerwca 2018r.

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania:

 • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+;
 •  pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej kolejności

Prosimy o dostarczenie list rankingowych razem z wnioskami wyjazdowymi pracowników.

Jedynie nominacje przedłożone wraz z wnioskami wyjazdowymi podpisanymi przez uczestnika mobilności i bezpośredniego przełożonego bądź Dziekana będą brane pod uwagę.

Uaktualnione formularze wniosków wyjazdowych dostępne są na stronie http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=70&lang=pl&m=1 

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne dostępne są pod adresem

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). Podstawą wyjazdów nauczycieli akademickich są aktualne umowy międzyinstytucjonalne (Inter-institutional agreements) oraz zrealizowanie na uniwersytecie partnerskim co najmniej 8 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.


REKRUTACJA PRACOWNIKÓW W CELU ODBYCIA SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do przeprowadzenia rekrutacji pracowników wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018-2019.

Uprzejmie prosimy Koordynatorów Wydziałowych Erasmus+ o złożenie list rankingowych w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności (wnioskowana liczba dni i orientacyjna data mobilności) oraz kraju docelowego do 25 czerwca 2018 r.

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania:

 • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+;
 • pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej kolejności

Prosimy o dostarczenie list rankingowych razem z wnioskami wyjazdowymi pracowników.

Jedynie nominacje przedłożone wraz z wnioskami wyjazdowymi podpisanymi przez uczestnika mobilności i bezpośredniego przełożonego będą brane pod uwagę.

Uaktualnione formularze wniosków wyjazdowych dostępne są na stronie: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=73&lang=pl&m=1  

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne dostępne są pod adresem Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). 

Organizacją przyjmującą musi być:

- instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego

- każda publiczna lub prywatna organizacja kraju uczestniczącego w programie prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do skorzystania z w/w oferty. Zainteresowanie prosimy zgłaszać u Koordynatorów Programu Erasmus+ poszczególnych jednostek bądź u bezpośrednich przełożonych, którzy mogą dostarczyć listę rankingową do naszego biura. 

Prosimy Przełożonych o poinformowanie o możliwości wzięcia udziału w mobilności wszystkich pracowników Państwa Jednostki.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład Profesora Mahmood Sharepour z Uniwersytetu w Mazandaran: “Polska odyseja w Iranie: Wzajemne zrozumienie i współpraca”

Wykład odbędzie się w najbliższą środę, o godzinie 13.00 w Muzeum UO.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Serdecznie zapraszamy na wydarzenie przygotowane przez zagranicznych studentów kierunku Polish Studies Uniwersytetu Opolskiego, które odbędzie się 11 czerwca 2018 roku o godz. 18.00 w Bibliotece Obcojęzycznej w Opolu, przy ul. Kośnego 34.

Podczas wydarzenia pt. "We need to know each other, so let's meet", studenci zaprezentują wyniki własnego badania, przeprowadzą debatę na temat postaw mieszkańców Opola w stosunku do obcokrajowców i porozmawiają o tym, jak przełamywać stereotypy. 

Mamy nadzieję na ciekawe i twórcze spotkanie!   

SPOTKAJMY-SIE-3-(1).pdf


DODATKOWA REKRUTACJA

NA STUDIA, ORAZ PRAKTYKI 2018/2019

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem studentów wyjazdami w ramach Programu Erasmus+, Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu drugiej, dodatkowej rekrutacji studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/2019.

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).

Rekrutacja będzie trwała od 14.05.2018 do 25.05.2018.

Wnioski aplikacyjne dostępne w zakładce: Wyjazdy na studia/Formularze dla studentów. Prosimy oryginały kompletnie wypełnionych i podpisanych wniosków przekazać odpowiednim koordynatorom (aktualna lista koordynatorów: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=25&lang=pl ). Kopie wniosków można również dostarczyć do naszego biura.

Lista wszystkich uczelni, z którymi dana jednostka ma podpisane umowy znajduje się na stronie: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=29&lang=pl&m=1

W związku z tym, że na części uczelni minął już termin nominacji na semestr zimowy 2018/2019, podajemy listę uczelni na, które nie można już aplikować. Lista do pobrania tutaj: Lista-uczelni-po-terminie-nominacji.pdf . Jeśli jakaś uczelnia nie znajduje się na liście, to znaczy, że istnieje jeszcze możliwość nominacji. 

Wyjątek stanowią te osoby, które zamierzają aplikować na semestr letni 2018/2019, dla nich dostępne są wszystkie uczelnie (pod warunkiem, że limit mobilności na dany rok akademicki zawarty w umowie nie został jeszcze wyczerpany).

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z naszym biurem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI 2018/2019

Szanowni Państwo,

Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu rekrutacji studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/2019.

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).

Rekrutacja będzie trwała od 12.03.2018 do 30.03.2018.

Wnioski aplikacyjne dostępne w zakładce: Wyjazdy na studia/Formularze dla studentów. Prosimy wypełnione i podpisane wnioski przekazać odpowiednim koordynatorom (aktualna lista koordynatorów: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=25&lang=pl )

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z naszym biurem.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!


OFERTA PRACY

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą poszukuje pracownika na stanowisko ds. Public Relations w biurze Projektu Erasmus+.

Szczegóły oferty w dokumencie: 

Stanowisko ds. PR - Projekt Erasmus+

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Opolski budynek Collegium Minus, pl. Kopernika 11 a, III p. pok. 32 do dnia 23.02.2018 r. 


Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożoną pracą związaną z rekrutacją studentów na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 w ramach Programu Erasmus+, oraz pracami nad systemem usprawniającym przyszłą rekrutację studentów przyjeżdających i wyjeżdżających, informujemy, że Biuro Erasmus+ Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą będzie przyjmować interesantów* zainteresowanych udziałem w wyjazdach w ramach Programu Erasmus+ w godzinach:

poniedziałek - piątek od 13:00 do 14:30.

*dla pracowników UO możliwość umówienia się w innych godzinach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym/mailowym

------------------------------------------------------------------------------------

Dear Students,

due to icreased work related with recruitment of students for the spring semester of the academic year 2017/2018 under the Erasmus+ Programme and connected with it work on the electronic system aimed at improvement of future recruitment od incoming and outgoing students, we kindly inform that the Erasmus+ Office of the Department of Scientific Research and International Relations is open for outgoing students:

Monday - Friday from 1:00 AM to 2:30 PM.


Due to numerous cases of breaking the rules of The Statute of the Dormitories of University of Opole (Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego) concerning not following the rule of quiet hours from to 11:00 PM to 6:00 AM, the rule of maintaining the cleanliness in the dormitory’s rooms, respecting the property of Dormitories of University of Opole and not following the rules of safety we want to remind You that before Your accomodation in the dormitory of University of Opole You signed The Resident Card wich included the rules from the Statute of the Dormitories of University of Opole (Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego) and You have become obligated to follow it’s decisions. Any further cases of breaking the rules from The Resident Card You signed will be punished by an official complaint to Your home university and eviction from the dormitory.

 

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE 

W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ (STA)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na dostępne w dalszym ciągu środki na realizację wyjazdów pracowników dydaktycznych w ramach umowy finansowej 16/17, która wygasa z końcem maja bieżącego roku, zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowej rekrutacji na wyjazd dydaktyczny. 

Sugerujemy aby planowana długość pobytu nie przekraczała 4 dni (z finansowaniem Erasmus+).

Informujemy, że liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Wszystkie planowane wyjazdy muszą zostać zrealizowane do połowy maja bieżącego roku.

Szczególnie zachęcamy do udziału w rekrutacji pracowników, którzy

 • nigdy nie uczestniczyli w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+
 • osoby, które nie odbyły mobilności w roku akademickim 2016/2017

W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy o zgłoszenie się do Koordynatora Wydziałowego w danej Jednostce UO (http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=25&lang=pl)

Przypominamy, że mobilność do krajów programu jest możliwa na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). Podstawą wyjazdów nauczycieli akademickich są aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne (Inter-institutional agreements) dostępne na stronie:

http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=29&lang=pl&m=1

 oraz zrealizowanie na uniwersytecie partnerskim co najmniej 8 godzin dydaktycznych.


Dodatkowa rekrutacja na zagraniczne praktyki studenckie


Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (BNWZ) ogłasza dodatkową rekrutację na zagraniczne praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+.

Praktyki w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, poprawy swojej sytuacji na rynku pracy oraz nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów.

Przypominamy również, że praktykę zrealizowaną w ramach Programu Erasmus+ można zaliczyć jako praktykę obowiązkową w toku studiów.

Miejsce praktyki mogą Państwo wybrać sami, mając na uwadze swój kierunek studiów oraz zainteresowania, pamiętając jednak o międzynarodowym charakterze mobilności.

Stawki obowiązujące w ramach niniejszej rekrutacji można znaleźć tutaj:  http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=79&lang=pl&m=1 .

Praktyki należy zrealizować (zakończyć) najpóźniej do kwietnia/maja 2018 r.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem instytutowym/wydziałowym (aktualna lista koordynatorów dostępna jest tutaj:  http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=25&lang=pl) do dnia 10 stycznia 2018 r.

W razie pytań, zachęcamy również do kontaktu z naszym Działem (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 5975).OFERTA PRACY 

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą poszukuje pracownika na stanowisko ds. Public Relations w biurze Projektu Erasmus+.

Szczegóły oferty w dokumencie: 

Stanowisko ds. PR - Projekt Erasmus+

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Opolski  budynek Collegium Minus, pl. Kopernika 11 a, III p. pok. 32 do dnia 23.02.2018 r. 


WYNIKI REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 

NA WYJAZDY W CELU UDZIAŁU W SZKOLENIU (STT) 

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

w ramach umowy finansowej nr 2017-1-PL01-KA103-036141

Z uwagi na dużą ilość nadesłanych nominacji oraz dostępne środki finansowe Komisja w składzie: prof. dr hab. Janusz Słodczyk - Prorektor ds. Nauki i Finansów, dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO - Prorektor ds. kształcenia i studentów, mgr Leszek Milewski - Z-ca Kierownika Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, zdecydowała o przyznaniu dofinansowania pobytów na okres 5 dni wraz z przyznaniem dofinansowania podróży w postaci ryczałtu, w kwocie wyliczonej na podstawie tzw. kalkulatora odległości, w celu umożliwienia wyjazdu jak największej liczbie osób. Pobyt dłuższy będzie oczywiście możliwy jednak bez dofinansowania. 

Komisja zdecydowała o przyznaniu dofinansowania dla jednej osoby z każdej aplikującej Jednostki UO, umożliwiając tym samym równomierny rozwój wszystkich jednostek UO w kontekście wielopłaszczyznowej internacjonalizacji uczelni.

Wyjątek stanowią sekretariat Instytutu Filologii Angielskiej oraz Dziekanat Wydziału Filologicznego, którym łącznie przyznano 1 miejsce z uwagi na podobny charakter wykonywanej pracy administracyjnej oraz zaproponowaną przez aplikujących tematykę szkolenia. Dodatkowo z uwagi na największą liczbę nominacji nadesłanych przez Samodzielną Katedrę Biotechnologii i Biologii Molekularnej Komisja zadecydowała o przyznaniu 2 miejsc: 1 - dla pracownika dydaktycznego oraz 1 - dla pracownika technicznego.

Zdecydowano również o nie przyznawaniu dofinansowania na wyjazd szkoleniowy pracownikom dydaktycznym, którzy otrzymali w ramach obowiązującej umowy finansowej dofinansowanie na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.

Decyzję o wyznaczeniu osoby, której zostanie przyznane dofinansowanie na wyjazd w celu udziału w szkoleniu podejmie bezpośredni przełożony, którą prześle na adres Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w terminie 2 tygodni od otrzymania wiadomości:

- Dział Nauczania

- Instytut Filologii Angielskiej/Dziekanat Filologii Angielskiej

- Centrum Zarządzania Projektami

- Wydział Sztuki

- Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej (pracownik dydaktyczny)

- Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej (pracownik techniczny)

- Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Katedra Inżynierii Procesowej

Osoby, które zostały zakwalifikowane do wyjazdu w celu udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie w osobnej wiadomości e-mail.

 

Najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem prosimy o kontakt z naszym biurem w celu dopełnienia formalności. Aktualne wzory dokumentów wyjazdowych (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) są dostępne do pobrania ze strony: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=70&lang=pl&m=1 

Przypominamy również o konieczności dostarczenia kopii dowodu ubezpieczenia na czas pobytu zagranicą (Karta EKUZ lub inne dowolnie wykupione ubezpieczenie) oraz dodatkowego ubezpieczenia NNW. 


REKRUTACJA NA WYJAZDY STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI 2017-2018

 w ramach Programu Erasmus+ do Czarnogóry, Izraela, Mołdawii, Serbii, Federacji Rosyjskiej.

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację ogólnouczelnianą dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu realizacji studiów semestralnych w tzw. krajach partnerskich w ramach Programu Erasmus+w semestrze letnim roku akademickiego 2017-2018. 

Okres mobilności obejmuje 5 miesięcy w uczelni partnerskiej. 

Student udający się do uczelni w kraju partnerskim otrzyma dofinansowanie w wysokości 650 EUR miesięcznie + ryczałt na koszty podróży obliczony za pomocą kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej dotyczących Programu Erasmus+.

Zaznaczamy, że wszyscy studenci mogą wziąć udział w rekrutacji do uczelni krajów objętych dofinansowaniem, natomiast w sposób priorytetowy potraktowani będą studenci, których jednostka uczestniczyła w składaniu wniosku w ramach projektu KA107 oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację. Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi Programu Erasmus+ w jednostkach, które nie wnioskowały o mobilność studentów do danego kraju powinni uprzednio zorientować się, czy dana uczelnia przyjmująca oferuje programy pozwalające osiągnąć odpowiednie efekty kształcenia, które zostaną uznane na Uniwersytecie Opolskim.

Wykaz krajów i uczelni partnerskich wraz z informacją, która z jednostek UO była zaangażowana w tworzenie wniosku dostępny jest pod adresem http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=128&lang=pl&m=1 

Rekrutacja ogłoszona jest z dniem 30 października 2017 r. i potrwa do 17 listopada 2017 r.

Studenci zobligowani są do złożenia u Koordynatorów Programu Erasmus+ w wyznaczonym przez nich terminie następujących dokumentów:

 • Inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące pozostałe osiągnięcia naukowe i zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta,
 • Potwierdzenie znajomości właściwego dla instytucji przyjmującej języka obcego (min. poziom B1 – do ustalenia z uczelnią partnerską); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO lub inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie bądź pisemna opinia koordynatora o posiadanych przez kandydata wystarczających kompetencjach językowych.
 • Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych (aktualna wersja opublikowana na stronie  http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=129&lang=pl&m=1),
 • Ew. inne dokumenty sprecyzowane przez danego Koordynatora (np. opinia opiekuna/pracownika naukowego).

W celu dopełnienia formalności, prosimy o kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+ w danej jednostce UO.


DODATKOWA REKRUTACJA STUDENT�W NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Dzia� ds. Bada� Naukowych i Wsp�pracy z Zagranic� uprzejmie informuje o rozpocz�ciu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy student�w na studia i na praktyki w ramach Programu Erasmus+ oraz Programu PO WER w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane o zg�oszenie si� do koordynatora wydzia�owego/instytutowego

(http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=25&lang=pl)

Termin nadsy�ania nominacji do naszego biura up�ywa 27.10.2017,

dlatego prosz� zg�osi� si� do koordynator�w w odpowiednio wcze�niejszym terminie.

Uprzejmie prosimy r�wnie� o sprawdzenie termin�w nadsy�ania nominacji do uczelni partnerskich. Je�eli termin jest szybszy, prosimy o przekazanie list nominacyjnych wraz z wnioskami odpowiednio wcze�niej.


REKRUTACJA OG�LNOUCZELNIANA NA WYJAZDY PRACOWNIK�W DO KRAJ�W PARTNERSKICH (KA107) - 2017-2018

W zwi�zku z otrzymanym przez Uniwersytet Opolski dofinansowaniem na organizacj� mobilno�ci student�w i pracownik�w z krajami partnerskimi (KA107 ? International Credit Mobility ? call 2017), Dzia� ds. Bada� Naukowych i Wsp�pracy z Zagranic� og�asza rekrutacj� og�lnouczelnian� dla pracownik�w Uniwersytetu Opolskiego wykazuj�cych zainteresowanie odbyciem mobilno�ci w celu prowadzenia zaj�� dydaktycznych (STA) b�d� w celu odbycia szkolenia (STT) w roku akademickim 2017-2018. Okres mobilno�ci obejmuje 5 dni pobytowych w uczelni partnerskiej. Dodatkowo, jeden dzie� przed oraz jeden dzie� nast�puj�cy po okresie mobilno�ci b�dzie dodany na podr�.

Wysoko�� stawek obowi�zuj�cych w projektach zaakceptowanych w konkursie 2017 roku dost�pna jest na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=128&lang=pl&m=1

W praktyce oznacza to, �e pracownik udaj�cy si� do uczelni w kraju partnerskim otrzyma dofinansowanie w wysoko�ci 7 x 160 EUR + rycza�t na koszty podr�y obliczony za pomoc� kalkulatora odleg�o�ci dost�pnego na stronach Komisji Europejskiej dotycz�cych Programu Erasmus+.

Wykaz kraj�w i uczelni partnerskich wraz z informacj�, kt�ra z jednostek UO by�a zaanga�owana w tworzenie wniosku stanowi znajduje si� na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=128&lang=pl&m=1

Rekrutacja og�oszona jest z dniem 25 wrze�nia 2017 r. i potrwa do 16 pa�dziernika 2017 r.

Zgodnie z sugesti� Narodowej Agencji, wyjazdy pracownik�w powinny zosta� zrealizowane
w pierwszym roku akademickim trwania umowy finansowej (2017-2018).

Do dnia 16.10.2017 r. prosimy o z�o�enie do Dzia�u ds. Bada� Naukowych i Wsp�pracy
z Zagranic� (Collegium Minus, pok. 31) nast�puj�cych dokument�w:

- wniosek wyjazdowy podpisany przez zainteresowanego i prze�o�onego

- aktualne CV w j�zyku polskim lub j. angielskim lub w j�zyku prowadzonych zaj��/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmuj�cej

- list motywacyjny w j�zyku polskim lub j. angielskim lub w j�zyku prowadzonych zaj��/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmuj�cej uwzgl�dniaj�cy zagadnienia zawarte
w karcie oceny aplikanta (karta oceny aplikanta stanowi za��cznik nr 2)

- wst�pn� wersj� programu nauczania/szkolenia w j�zyku angielskim lub w j�zyku prowadzonych zaj��/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmuj�cej (w takim wypadku, prosimy o do��czenie t�umaczenia w j. polskim lub j. angielskim)

- inne za�wiadczenia/certyfikaty dokumentuj�ce zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta

- o�wiadczenie o mo�liwo�ci dofinansowania ze �rodk�w prywatnych

Wzory dokument�w do pobrania dost�pne s� na stronie http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=129&lang=pl&m=1

Zaznaczamy, �e wszyscy pracownicy mog� wzi�� udzia� w rekrutacji do uczelni kraj�w obj�tych dofinansowaniem (za�. nr 1), natomiast w spos�b priorytetowy traktowane b�d� osoby, kt�re tworzy�y wniosek na etapie sk�adania projektu, a w nast�pnej kolejno�ci pracownicy z jego/jej jednostki.

Szczeg�owe zasady rekrutacji i realizacji wyjazd�w pracownik�w w ramach umowy finansowej
o nr. 2017-1-PL01-KA107-037470 dost�pne s� na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=128&lang=pl&m=1 


Szanowni Państwo,

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji pracowników wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celach szkoleniowych na Uniwersytecie Czarnogórskim (University of Montenegro) w ramach Programu Erasmus+.

Z uwagi na akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dotyczącą wykorzystania pozostałości środków z umowy finansowej na realizację wyjazdowej mobilności szkoleniowej do końca trwania umowy finansowej (31 lipca 2017 r.), jak również sugestie partnerskiej uczelni, uprzejmie informujemy, że mobilność ta musi zostać zrealizowania do dnia 24 lipca 2017 r.

Uprzejmie prosimy przełożonych danej jednostki UO o poinformowanie wszystkich pracowników o rozpoczętej rekrutacji jak również złożenie list rankingowych w formie papierowej oraz wniosków wyjazdowych (wzór wniosku w załączeniu) do 22 czerwca 2017 r.

Prosimy Przełożonych o uzasadnienie wyboru danego pracownika w celu odbycia mobilności oraz wskazanie kompetencji językowych uczestnika. Przypominamy, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wskazany w umowie międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami to B2 (skala ogólna wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego).

Przypominamy, że zasady rekrutacji pracowników w ramach Akcji 1 (projekty KA107) - mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi na lata 2015-2017 znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=123&lang=pl

Wsparcie indywidualne na ten cel zostało przyznane na 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni na podróż = 1120 EUR) oraz uwzględniono ryczałt na koszty podróży (dodatkowe 275 EUR)

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do skorzystania z w/w oferty. Zainteresowanie prosimy zgłaszać u Koordynatorów Programu Erasmus+ poszczególnych jednostek bądź u osób przełożonych, które mogą dostarczyć listę rankingową do naszego biura.


Szanowni Państwo, 

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza Państwa do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji pracowników dydaktycznych wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017-2018

Uprzejmie prosimy o złożenie list rankingowych w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności (wnioskowana liczba dni i orientacyjna data mobilności) oraz kraju docelowego do 20 czerwca 2017 r.

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania:

 • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+;
 •  pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej kolejności
Prosimy o nieplanowanie podwójnych mobilności tej samej osoby w roku akademickim 2017-2018

Prosimy o dostarczenie list rankingowych razem z wnioskami wyjazdowymi pracowników.

Jedynie nominacje przedłożone wraz z wnioskami wyjazdowymi podpisanymi przez uczestnika mobilności i bezpośredniego przełożonego bądź Dziekana będą brane pod uwagę.

Uaktualnione formularze wniosków wyjazdowych dostępne są na stronie http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=70&lang=pl&m=1 

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne dostępne są pod adresem http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Komunikat_NA_04-2014_Stawki-wsparcie-indywidualne-Szkolnictwo-wyzsze.pdf 

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). Podstawą wyjazdów nauczycieli akademickich są aktualne umowy międzyinstytucjonalne (Inter-institutional agreements) oraz zrealizowanie na uniwersytecie partnerskim co najmniej 8 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.


Szanowni Państwo,

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do przeprowadzenia rekrutacji pracowników wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017-2018.

Uprzejmie prosimy Koordynatorów Wydziałowych Erasmus+ o złożenie list rankingowych w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności (wnioskowana liczba dni i orientacyjna data mobilności) oraz kraju docelowego do 20 czerwca 2017 r.

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania:

 • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+;
 • pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej kolejności
Prosimy na ten moment o nie planowanie podwójnej mobilności tej samej osoby w roku w roku akademickim 2017-2018 

Prosimy o dostarczenie list rankingowych razem z wnioskami wyjazdowymi pracowników.

Jedynie nominacje przedłożone wraz z wnioskami wyjazdowymi podpisanymi przez uczestnika mobilności i bezpośredniego przełożonego będą brane pod uwagę.

Uaktualnione formularze wniosków wyjazdowych dostępne są na stronie: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=73&lang=pl&m=1  

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne dostępne są pod adresem 

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Komunikat_NA_04-2014_Stawki-wsparcie-indywidualne-Szkolnictwo-wyzsze.pdf 

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). 

Organizacją przyjmującą musi być:

- instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego

- każda publiczna lub prywatna organizacja kraju uczestniczącego w programie prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do skorzystania z w/w oferty. Zainteresowanie prosimy zgłaszać u Koordynatorów Programu Erasmus+ poszczególnych jednostek bądź u bezpośrednich przełożonych, którzy mogą dostarczyć listę rankingową do naszego biura. 

Prosimy Przełożonych o poinformowanie o możliwości wzięcia udziału w mobilności wszystkich pracowników Państwa Jednostki.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.


Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO informuje o możliwości wyjazdu studentów na studia semestralne do Rosji i Mołdawii w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2017-2018.

Informacje o partnerskich uniwersytetach i dziedzinach naukowych, z których mogą być rekrutowani studenci znajdują się tutaj.

Studenci otrzymują grant w wysokości 650 EUR miesięcznie (wyjazd 5-miesięczny) oraz 275 EUR jako ryczałt na koszty podróży.

Zasady rekrutacji studentów wraz z wymaganą dokumentacją znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=124&lang=pl 


Przypominam również, że termin zakończenia rekrutacji ustalony został na dzień 26.05.2017.

Prosimy o wcześniejszy kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+ w danej jednostce.


UPRZEJMIE INFORMUJEMY,

ŻE W DNIACH 16-19 MAJA BIURO ERASMUS+ BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH: 

OD 12:00 DO 15:30


DODATKOWA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 2016/2017


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu  dodatkowej wewnętrznej rekrutacji pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celu udziału w szkoleniu wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. 

Więcej informacji w zakładce Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=122&lang=pl&m=1


Więcej informacji w zakładce Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu: 

http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=121&lang=pl&m=1


DODATKOWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję o przeprowadzeniu dodatkowych dwóch spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji oraz realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz Programu Erasmus+ - PO WER.


Pierwsze spotkanie odbędzie się 10.05.2017 (środa), godz. 11:00 w Auli Błękitnej Collegium Maius, natomiast drugie spotkanie będzie miało miejsce w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego dnia 18.05.2017 (czwartek), godz. 12:00.

Termin zakończenia rekrutacji ustalony został na dzień 26.05.2017.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji wydziałowej dostępnych u koordynatorów Programu Erasmus+.REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję o przeprowadzeniu dwóch spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji oraz realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz Programu Erasmus+ - PO WER.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21.03.2017 (wtorek), godz. 10:30 w Auli Błękitnej , natomiast drugie spotkanie będzie miało miejsce w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego dnia 23.03.2017(czwartek), godz. 13:00.

Termin zakończenia rekrutacji ustalony został na dzień 05.04.2017.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji wydziałowej dostępnych u koordynatorów Programu Erasmus+.W związku ze Świętem Uniwersytetu Opolskiego

w dniu 10 marca (piątek)

Biuro Erasmus+ będzie czynne do  godz. 14:00POZNAJ NASZYCH ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW!


We wtorek, 14 lutego o godzinie 15.00, w Auli Błękitnej Collegium Maius, odbędzie się oficjalnie powitanie studentów przyjeżdżających na Uniwersytet Opolski w ramach wymiany zagranicznej. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu osoby zainteresowane nawiązywaniem współpracy z organizacją Buddy Mentors Programme, która zajmuje się udzielaniem pomocy zagranicznym studentom na UO. Czekamy na Was!

Jeśli nie możesz być z nami w poniedziałek, zapraszamy na kolejne spotkania, wyjścia i imprezy integracyjne. Napisz do nas! Koordynatorem organizacji jest Michał Wanke z Instytutu Socjologii, michal.wanke@uni.opole.pl


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację dla studenta II stopnia Instytutu Politologii UO (dziedzina naukowa: Political sciences and civics) wykazującego zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2016-2017 do Uniwersytetu Czarnogóry. Protokół z prac trzyosobowej komisji powinien trafić do biura do 28 listopada 2016 r. W sprawie wewnętrznego terminu składania dokumentów wskazanych poniżej, proszę kontaktować się z p. dr. Bartoszem Czepilem (bczepil@uni.opole.pl).

Wniosek wyjazdowy (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl),
Zaświadczenie o średniej ze studiów i innych osiągnięć naukowych,
Potwierdzenie znajomości właściwego dla instytucji przyjmującej języka obcego (min. poziom B2 z języka angielskiego); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO bądź inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie,
Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)
Inne sprecyzowane przez danego Koordynatora (np. opinia opiekuna/pracownika naukowego).


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy studentów na studia jak i na praktyki w ramach Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER  w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie się do koordynatora wydziałowego/instytutowego.

Termin nadsyłania nominacji przez koordynatorów do naszego biura upływa 21.10.2016, dlatego proszę mieć na uwadze aby zgłosić się do koordynatorów w odpowiednio wcześniejszym terminie.REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 2016/2017


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu wewnętrznej rekrutacji pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników w celu udziału w szkoleniu wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. 

Więcej informacji w zakładce Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: Więcej informacji w zakładce Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu: 
Szanowni Państwo,

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, iż każda nominowana osoba do wyjazdu na studia bądź praktykę otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.


Szanowni Państwo,

W dniach 30-31.05.2016 pracownicy biura zajmujący się Programem Erasmus+ będą nieobecni w pracy. Wszelkie pilne sprawy proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: erasmus@uni.opole.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję o przeprowadzeniu dwóch spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji oraz realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 08.03.2016 (wtorek), godz. 12:30 w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, natomiast drugie spotkanie będzie miało miejsce w Auli Błękitnej dnia 09.03.2016 (środa), godz. 12:00.

Termin zakończenia rekrutacji ustalony został na dzień 31.03.2016.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji wydziałowej dostępnych u koordynatorów Programu Erasmus+.


Uprzejmie informujemy, iż osoby, które do 12.11.2015 u koordynatorów wydziałowych zgłosiły chęć wyjazdu na studia zagraniczne w semestrze letnim 2015/2016, zostały zakwalifikowane do odbycia takiego wyjazdu.

Jeżeli pozostał ktoś, kto nie zdążył zgłosić swojej kandydatury, a jest zainteresowany wyjazdem na studia bądź na praktykę to zapraszamy do indywidualnego kontaktu z naszym biurem.


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na dostępne w dalszym ciągu po przeprowadzeniu pierwszej rekrutacji środki na realizację wyjazdów pracowników dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015-2016, Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza Koordynatorów Programu Erasmus+ do przeprowadzenia dodatkowej wewnętrznej rekrutacji i złożenia list rankingowych w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności i kraju docelowego do 16 listopada 2015 r. Sugerujemy, by planowana długość pobytu nie przekraczała 5 dni (z finansowaniem Erasmus+). Pobyt dłuższy będzie rzecz jasna możliwy jednak bez dofinansowania.

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania:

 • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+
 • następnie, prosimy uwzględnić osoby, które nie odbyły/zaplanowały mobilności w roku akademickim 2015-2016
 • pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej kolejności

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). Podstawą wyjazdów nauczycieli akademickich są aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne (Inter-institutional agreements) oraz zrealizowanie na uniwersytecie partnerskim co najmniej 8 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym okresie. 

Szczegóły u Koordynatorów poszczególnych jednostek UO.


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Bardzo proszę osoby zainteresowane o zgłoszenie się do koordynatora wydziałowego/instytutowego.

Termin nadsyłania nominacji przez koordynatorów do naszego biura upływa 12.11.2015, dlatego proszę mieć na uwadze aby zgłosić się do koordynatorów w odpowiednio wcześniejszym terminie.


Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ na praktyki.

Obecnie dysponujemy środkami, pozwalającymi nam na realizację 5 dodatkowych wyjazdów. 

Finansowanie obejmie maksymalnie 90 dni praktyki, przy czym należy pamiętać, że 60 dni to minimalny okres trwania praktyki.

Jednocześnie informujemy, że praktyki muszą się zakończyć najpóźniej 30.04.2016.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu e-mailowego, telefonicznego bądź osobistego w naszym biurze. Warunkiem zarezerwowania miejsca na wyjazd jest dostarczenie do nas wniosku wyjazdowego z wymaganymi podpisami oraz potwierdzenia (drogą e-mailową) z instytucji przyjmującej informującego o chęci przyjęcia Państwa na praktykę we wskazanym okresie.

Jednocześnie informuję, iż dodatkowa rekrutacja na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 rozpocznie się w ciągu najbliższego tygodnia.

A zatem serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Pamiętajcie, iż w tej rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń!Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza Państwa do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji pracowników dydaktycznych wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w nadchodzącym roku akademickim 2015/2016. Czekamy na listy rankingowe Koordynatorów Programu Erasmus+ UO do 15 września 2015 r.

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Podstawą wyjazdów nauczycieli akademickich są aktualne umowy międzyinstytucjonalne (Inter-institutional agreements) oraz zrealizowanie na uniwersytecie partnerskim co najmniej 8 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.

Sugerujemy, by planowana długość pobytu nie przekraczała 5 dni (z finansowaniem Erasmus+). Pobyt dłuższy możliwy będzie bez dofinansowania.

Szczegóły u Koordynatorów poszczególnych jednostek UO.


UWAGA!!!

Z przyjemnością informujemy iż końcowy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ został zakończony.

Wszyscy uczestnicy, którzy do dnia dzisiejszego (03.06.2015) złożyli u nas w biurze podpisany wniosek wyjazdowy zostali zakwalifikowani na wyjazd. 

W przypadku osób wyjeżdżających na studia, wiążące są daty z wniosków oraz kraj, który Państwo wybrali. 

Przyznane środki obejmują tylko jeden semestr (osoby, które we wniosku nie wpisały konkretnych dat a zaznaczyły tylko semestr, w którym planują wyjechać otrzymają dofinansowanie maksymalnie na okres 5 miesięcy). W przypadku osób wnioskujących o drugi semestr, odbędzie się on z tak zwanym "grantem zerowym".

W przypadku osób starających się o praktyki w celu zrealizowania wszystkich wniosków uśredniliśmy kwotę wypłacanego stypendium i będzie ona pokrywała 3 miesiące mobilności.

Osoby, które zaznaczyły we wniosku, iż pobierają stypendium socjalne na naszym uniwersytecie otrzymają dodatkowo 200€ do każdego miesiąca (nie dotyczy wyjazdów na praktyki).

Jednocześnie informujemy iż wyjazdy w ramach programu Erasmus nie mogą przekroczyć 12 miesięcy w danym cyklu studiów dlatego też bardzo proszę o uważne planowanie wyjazdu.

Bardzo prosimy osoby, które nie mają uzupełnionych dat, uniwersytetu przyjmującego bądź któregoś z podpisów o niezwłoczne dostarczenie kompletnego wniosku.

Życzymy udanego wyjazdu!


Dla zainteresowanych wyjazdem na praktykę w roku akademickim 2015/16 poniżej umieszczam propozycję z Uniwersytetu we Francji:

University of Burgundy - Erasmus+ placement offer


UWAGA!!!

Biuro ds Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację na praktyki w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015.

Warunkiem zarezerwowania miejsca na praktyki jest dostarczenie do naszego biura kompletnego wniosku wyjazdowego wraz z e-mailowym potwierdzeniem instytucji przyjmującej, precyzującym okres odbycia przez Państwa planowanej mobilności.

Należy także pamiętać, iż minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące natomiast ostatecznym terminem zakończenia praktyki są ostatnie dni września.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego biura!!!


Zdjęcia z wycieczki do Juraparku w Krasiejowie naszych studentów z Programu Erasmus+


Wszystkich Państwa, którzy pomyślnie przeszli I etap rekrutacji (rekrutacja wydziałowa) na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ informujemy, iż nasze biuro ustaliło termin składania wniosków wyjazdowych na 25 maja 2015. Wnioski powinny być kompletne włącznie z wpisaniem kraju i uniwersytetu, do którego chcecie się Państwo udać, z datami wyjazdu oraz Państwa aktualnym adresem e-mail. Wnioski powinny zawierać także komplet podpisów.

Jednocześnie informujemy, iż nie złożenie wniosku w podanym terminie wiąże się z automatycznym przeniesieniem osoby na listę rezerwową.

Dodatkowo wszystkich zainteresowanych wyjazdem prosimy o sprawdzenie na uczelni przyjmującej do kiedy należy złożyć dokumenty aplikacyjne. Jeżeli termin mija w najbliższym czasie, prosimy o rozpoczęcie procedury aplikacyjnej natomiast jeśli ten termin jest terminem czerwcowym lub lipcowym to proszę o wstrzymanie się i czekanie na ogłoszenie wyników końcowych.

Informacja na temat przyznania dofinansowania pojawi się na początku czerwca.Zdjęcia ze spotkania Informacyjnego dotyczącego wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

Zdjęcia z oprowadzania po Opolu naszych nowych studentów z Programu Erasmus+

Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)